Pleidooi voor bodemherstel tijdens opening museum.

 
Opening van het Wereld Bodem museum

Kale, gedegradeerde gebieden kunnen binnen vijftien jaar weer groen en productief zijn, als de lokale bevolking effectief de bodem en de ecosystemen gaat herstellen. Dit toonde ecologisch filmmaker John D. Liu overtuigend aan, tijdens de druk bezochte opening van het World Soil Museum op 7 april.

Ruim honderd mensen bezochten de feestelijke opening, die s’middags begon met vijf inspirerende lezingen over bodems in de wereld. Liu overtuigde het publiek met prachtige beelden van onder andere het Loess Plateau in China, een gebied zo groot als België. Te intensieve landbouw had er gezorgd voor erosie, waardoor het van oorsprong vruchtbare gebied kaal en arm was geworden. Dankzij grootschalig aanleggen van terrassen, het opvangen van regenwater, het planten van bomen en andere goed geplande herstelmaatregelen vanaf 1995, was het gebied vijftien jaar later weer groen en productief.

‘Wat vinden we belangrijker’, zo vroeg Liu de zaal. ‘Het vergaren van materiele spullen als computers en auto’s, of een leuk leven, waarin we kunnen genieten van de complexiteit van de natuur?’ Met beelden uit Ethiopië, liet Liu zien hoe een droog en gedegradeerd gebied zelfs al na vijf jaar weer water kon hebben voor irrigatie. Cruciaal in deze herstelmaatregelen, zo had hij ondervonden, was het betrekken van de lokale bevolking bij de werkzaamheden. ‘Er zijn genoeg mensen die niks hebben te doen. We moeten dus zo snel mogelijk beginnen met herstel van de gedegradeerde bodems.’

Ook andere sprekers gingen in op de schoonheid van de natuur, en van al die verschillende bodemtypes waarvan de natuur en de lokale bevolking afhankelijk is. Het World Soil Museum heeft in die bewustwording een belangrijke rol gespeeld, benadrukten ze. ‘Het museum is meer dan welkom op de campus van Wageningen UR’, zo sloot Martin Kropff, rector van Wageningen UR, de middag af. Na de lezingen konden de gasten in groepen het nieuwe museum bezoeken.

Bekijk de film over grootschalig herstel van gedegradeerde bodems op het Loess Plateau in China. http://www.youtube.com/watch?v=UAmai36XJDk