Bodems opzoeken aan de Digitale Kaartentafel

 
Nog niet eerder was zo gedetailleerd bodeminformatie op te zoeken dan aan de Digitale Kaartentafel in het Wereldbodemmuseum

Even kijken waar je in India goede bodems voor rijstteelt hebt, of waar je in de wereld bodems hebt die gevoelig zijn voor erosie. Dat kan nu aan de Digitale Kaartentafel, waaraan bodems en bodemeigenschappen van een regio gemakkelijk zijn op te zoeken. Midden tussen de geprepareerde bodemprofielen aan de muur, heeft deze kaartentafel in het nieuwe Wereldbodemmuseum een prominente plaats gekregen.

De kaartentafel gebruikt het SoilGrids1km bodeminformatiesysteem. Afgelopen jaren heeft ISRIC dit ontwikkeld, in opdracht van onder andere VN-voedselorganisaties zoals FAO. Geïnteresseerden kunnen hierin up-to-date bodeminformatie opvragen door eenvoudig in te zoomen op een touchscreen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld inzoomen op heel Zuid-Oost Azië, Indonesië, of op Bali. Tot een gebied van 1-20 kilometer kan informatie worden opgevraagd. Waar kun je bijvoorbeeld de kleiige Vertisols verwachten, of de zandige Podzolbodems?  Waar kun je bodems vinden die voldoende diep zijn en genoeg klei hebben, zodat ze water goed vasthouden? Of waar ga je waarschijnlijk een hoog organisch stofgehalte vinden – van belang voor de vruchtbaarheid? Waar is de bodem zo zuur dat hij niet geschikt is graangewassen?

Als  een van de eerste wereldbodeminformatiesystemen combineert SolidGrids1km traditionele bodemkaarten en kaarten voor bodemeigenschappen zoals zuurgraad of organisch stofgehalte. Die laatste kaarten zijn gemaakt met ruimtelijk statistische rekenmodellen.  ‘Ons systeem is waarschijnlijk het meest gedetailleerde systeem in de wereld’, zegt ISRIC-bodemonderzoeker Tom Hengl. ‘Er zitten 20 tot 100 keer meer data in dan in de meeste andere wereldbodem informatiesystemen’

Alleen over de woestijnen is geen informatie – die zijn wit op de kaart. Dat komt omdat er weinig waarnemingen zijn, en ook omdat de bodems er vaak verwaaien, vertelt Hengl. De modellen die de bodemeigenschappen uitrekenen gebruiken gegevens over bodemvormende factoren zoals reliëf, klimaat en moedermateriaal. Maar omdat woestijnbodems elke paar jaar wel een keer verwaaien, werken die modellen er minder goed.

Als je dan eenmaal weet waar in India voor rijstbouw geschikte bodems liggen, wil je wellicht ook weten of er inderdaad ook rijst wordt geteeld. Ook dat is met de Digitale Kaartentafel te vinden - er zit ook een vegetatiekaart in. Verder is ook te vinden waar de bodemprofielen in het museum vandaan komen, en hoeveel bodemdegradatie in een gebied is te verwachten. Deze digitale kaart, GLASOD genaamd, is onder leiding van ISRIC gemaakt in 2006, en geactualiseerd in 2010. Daarnaast linkt de Digitale Kaartentafel aan Global Forest Watch, een door het World Resource Institute (WRI) gemaakte kaart van de veranderingen in bosareaal.